19 maja 2018 r. Biblioteka PTPN zaprosiła na wieczorne zwiedzanie wystawy Scena przez stulecia. Teatralia poznańskie i nie tylko. Na ekspozycji podziwiać można było starodruki i rękopisy teatralne, spośród których najstarsze pochodziły z XVI wieku, programy teatralne i dokumenty życia społecznego z wieku XIX, ze szczególnym uwzględnieniem scen poznańskich, czy rzadką kolekcje afiszy teatralnych z drugiej polowy XIX wieku. Popularyzatorski wykład otwarty o poznańskim teatrze wygłosił prof. Krzysztof Kurek z Instytutu Teatru i Mediów UAM, a po zmierzchu Teatr „U Przyjaciół” wystawił na urokliwym dziedzińcu PTPN spektakl oparty na motywach twórczości Edgara Allana Poego, Prawdziwy opis wypadku z p. Waldemarem